Serwis SanMix.pl wykorzystuje informacje przechowywane w plikach cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na ich zapisanie w pamięci urządzenia. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można przeprowadzić w ustawieniach przeglądarki w dowolnej chwili. [więcej informacji o cookies]
Regulamin

Regulamin zamieszczania ogłoszeń w serwisie internetowym SanMix.pl

 1. Korzystanie z serwisu bezpłatnych ogłoszeń SanMix.pl oznacza akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Za umieszczenie ogłoszenia nie są pobierane opłaty.
 3. Ogłoszenia zamieszczane w serwisie skierowane są do mieszkańców miasta Sanok i okolic (woj. Podkarpackie).
 4. Odpowiedzialność za publikowane w ogłoszeniu treści i materiały ponosi tylko i wyłącznie zamieszczający ogłoszenie użytkownik.
 5. SanMix.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  • roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu,
  • zachowanie osób umieszczających oferty w serwisie,
  • oferowane w ogłoszeniach towary i usługi,
  • zgodność usług i towarów z opisem,
  • prawdziwość informacji zawartych w ogłoszeniach.
 6. SanMix.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy użytkownikami serwisu ogłoszeniowego. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach SanMix.pl spoczywa na użytkownikach serwisu.
 7. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa, przemocy itp.
 8. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach zgodnie z przedmiotem ogłoszenia.
 9. To samo ogłoszenie można umieszczać ponownie dopiero po upłynięciu terminu publikacji ogłoszenia zamieszczonego wcześniej. Termin publikacji ogłoszenia wynosi 3 miesiące.
 10. Niedozwolone jest umieszczanie adresów internetowych (linków) do stron internetowych, oraz ogłoszeń posiadających cechy firmowych ogłoszeń reklamowych w treści ogłoszeń bezpłatnych. Adresy takie będą usuwane z treści ogłoszenia.
 11. Użytkownicy, chcący umieszczać adresy internetowe swoich stron internetowych (linki), oraz ogłoszenia posiadające cechy firmowych ogłoszeń reklamowych, mogą umieszczać je jako płatne reklamy w postaci graficznej w dziale "Reklama". Wymaga to uzgodnień z administratorem serwisu SanMix.pl.
 12. Ogłoszenie nie spełniające wymogów określonych w punktach:3, 7 ,10 będzie usuwane bez powiadamiania użytkownika zamieszczającego ogłoszenie.
 13. Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie.
 14. SanMix.pl zastrzega sobie prawo do:
  • zawieszenia działania serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres
  • zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych
  • usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem
  • nie umieszczania ogłoszenia, gdy ilość ogłoszeń umieszczonych przez 1 użytkownika jest większa niż 10
  • nie umieszczania ogłoszeń konkurencyjnych do prowadzonej przez właściciela serwisu działalności
  • nie umieszczania ogłoszeń bez podania przyczyny.
 15. Użytkownik korzystający z SanMix.pl zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych przez serwis.
 16. SanMix.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników serwisu.
Biuro Tłumaczeń - języki europejskie